contact us

TEL : +82.2.6241.8882

FAX : +82.2.6241.8855

EMAIL : manager@cynixtec.com      일반 문의

              chrisna@cynixtec.com          기술 문의

              anand_shin@cynixtec.com  기술 문의

​map

경기도 성남시 수정국 복정록 115, 대림빌딩 201호

​지하철  8호선 이용시 복정역 2번 출구 도보 약 10분 소요

  • Facebook
  • Instagram

CYNIX TEC Co.,LTD

우편번호 : 04795 경기도 성남시 수정구 복정로 115, 대림빌딩 201호 (주) 싸이닉스텍 대표이사 나성철

COPYRIGHT CYNIXTEC CO., LTD RIGHTS RESERVED